Mobi: 090.999.3769
Email: sales@safety-first.vn
Phone: +84-28 3744.7122
 

Dây Đai An Toàn

Dây đai an toàn là một thiết bị cần thiết để nối với đai an toàn (harness) khi bạn làm việc trên cao như đi trên giàn giáo hay móc cố định vào một vị trí trên cao... Chúng tôi cung cấp cả hai loại dây thừng (tròn) và dây vải bản dẹp có hoặc không có absorber.

Dây Đai An Toàn Chống Sốc Spanset
Vì sao chọn dây đai an toàn Spanset? 1  Được làm..
Dây Đai An Toàn Chống Sốc Spanset HL-SSSA
Vì sao chọn dây đai an toàn Spanset? 1  Được làm..
Dây Đai An Toàn Chống Sốc Spanset SS-K
Đặt điểm của dây đai an toàn Spanset? 1  Được làm bằng ..
Dây Đai An Toàn Spanset HL-D-TPAK
Vì sao chọn dây đai an toàn Spanset? 1  Được l&agrav..
Dây Đai An Toàn Spanset HL-TPAK
Vì sao chọn dây đai an toàn Spanset? 1  Được l&agrav..
Khóa Trượt
Khóa trượt (stadard safety line - adjustable).   ..
Spanset Vietnam © 2020 | http://spanset.com | Site Map | Google+