Mobi: 090.999.3769
Email: sales@safety-first.vn
Phone: +84-28 3744.7122

Khóa Trượt

Khóa Trượt
Khóa Trượt
Brand: Spanset
Product Code: SSL-A
Availability: In Stock

Khóa trượt (stadard safety line - adjustable).

Chiều dài tiêu chuẩn 10m, đường kính dây 16mm.
Có thể sử dụng với dây đai an toàn
Chiều dài dây theo yêu cầu.
Hai safety hook
Hai vòng khóa làm điểm neo

Khóa trượt (stadard safety line - adjustable).
 

Spanset Vietnam © 2020 | http://spanset.com | Site Map | Google+