Mobi: 090.999.3769
Email: sales@safety-first.vn
Phone: +84-28 3744.7122
 

Sling Xích VIP 100 RUD

1-leg

2-leg

3-4-leg

 

0

0-450

450-600

0-450

450-600

Load Factor

1

1,4

1,0

2,1

1,5

VIP 4

0,63

0,88

0,63

1,32

0,95

VIP 6

1,5

2,1

1,5

3,15

2,25

VIP 8

2,5

3,5

2,5

5,25

3,75

VIP 10

4,0

5,6

4,0

8,4

6,0

VIP 13

6,7

9,5

6,7

14

10

VIP 16

10

14

10

21

15

VIP 20

16

22,4

16

33,6

24

VIP 22

20

28

20

42

30

VIP 28*

31,5

45

31,5

67

47,5

Note:

In case of unsymmetrical loads

WLL = 50% given value

 

Thông số kỹ thuật chi tiết vui lòng xem thêm tại http://www.rud.com hoặc liên hệ với chúng tôi.

Spanset Vietnam © 2020 | http://spanset.com | Site Map | Google+