Mobi: 090.999.3769
Email: sales@safety-first.vn
Phone: +84-28 3744.7122
 

Sling Xích ICE 120 RUD

Thông số kỹ thuật

1-chân

(Tấn)

2-chân

(Tấn)

3-4-chân

(Tấn)

Góc nghiêng ß

0

0-450

450-600

0-450

450-600

Hệ số tải

1

1,4

1,0

2,1

1,5

Đường kính của xích (mm)

ICE 6

1,8

2,5

1,8

3,75

2,7

ICE 8

3,0

4,25

3,0

6,3

4,5

ICE 10

5,0

7,1

5,0

10,6

7,5

ICE 13

8,0

11,2

8,0

17,0

11,8

ICE 16

12,5

17,0

12,5

26,5

19,0

Chú ý:

Trong trường hợp tải không cân bằng

WLL = 50% giá trị bên trên

 


Thông số kỹ thuật chi tiết vui lòng xem thêm tại http://www.rud.com hoặc liên hệ với chúng tôi.

Spanset Vietnam © 2020 | http://spanset.com | Site Map | Google+