Mobi: 090.999.3769
Email: sales@safety-first.vn
Phone: +84-28 3744.7122
 

Sling Xích G80 RUD

1-chân

(Tấn)

2-chân

(Tấn)

3-4-chân

(Tấn)

Góc nghiêng ß

0

0-450

450-600

0-450

450-600

Hệ số tải

1

1,4

1,0

2,1

1,5

Đường kính của xích (mm)

 6

1,12

1,6

1,12

2,36

1,7

8

2,0

2,8

2,8

4,25

3,0

10

3,15

4,25

3,15

6,7

4,75

13

5,3

7,5

5,3

11,2

8,0

16

8,0

11,2

8,0

17

11,8

18 10 14 10 21,2 15

22

15

21,2

15

31,2

22,4

26

21,2

30

21,2

45

31,5

32

31,5

45

31,5

67

47,5

Chú ý:

Trong trường hợp tải không cân bằng

WLL = 50% giá trị bên trên

 


Thông số kỹ thuật chi tiết vui lòng xem thêm tại http://www.rud.com hoặc liên hệ với chúng tôi.

Spanset Vietnam © 2020 | http://spanset.com | Site Map | Google+