Mobi: 090.999.3769
Email: sales@safety-first.vn
Phone: +84-28 3744.7122
 

Xích Cẩu Hàng - Sling Xích

Sự Khác Nhau giữa Sling Xích G80, VIP 100 và ICE 120 của RUD

Grade

Grade 80

VIP 100

ICE 120

Tiêu chuẩn

EN 818

part 2/4/6

EN 818

PAS 1061

EN 818

PAS 1061

Lực giãn

800 N/mm2

100 N/mm2

120 N/mm2

Vật liệu
DIN 17115

Thép không rỉ (U-st 35)

Ni 0,4%

Cr 0,4%

Mo 0,15%

Thép đặc biệt

Ký hiệu

Spanset Vietnam © 2024 | http://spanset.com | Site Map | Google+