Mobi: 090.999.3769
Email: sales@safety-first.vn
Phone: +84-28 3744.7122

Sling Cáp Vải 1 đến 4 chân

Sling Cáp Vải 1 đến 4 chân
Sling Cáp Vải 1 đến 4 chân Sling Cáp Vải 1 đến 4 chân Sling Cáp Vải 1 đến 4 chân
Brand: Spanset
Product Code: MR
Availability: In Stock

Hiệu quả kinh tế hơn với sling cáp vải Spanset
Cáp vải theo tiêu chuẩn DIN EN 1492-2
Thích hợp sử dụng để nâng tải sản phẩm công nghiệp
Vòng xuyến theo tiêu chuẩn DIN 1677

Nếu sản phẩm của bạn có những điểm nâng tải cố định việc sử dụng sling cáp vải sẽ mang lại hiệu quả kinh tế hơn và dễ sữ dụng hơn so với sling xích cùng tải trọng.

Sling Cáp Vải 1 Chân

Sling Cáp Vải 2 Chân

Sling Cáp Vải 4 Chân

 

Spanset Vietnam © 2020 | http://spanset.com | Site Map | Google+